INVITE VUM DAG

Journée de Commémoration Nationale 2021

Bei Geleeënheet vum nationale Commemoratiounsdag: den Direkter vum Resistenzmusée, Frank Schroeder, iwwer d'Erënnerung un den 2. Weltkrich an e Sträit ëm Stolpersteng um 100,7.

 

Dernière mise à jour