RACISME

Rassismus-kritesch denke léieren

Fräie Mikro mam Antonia Ganeto

Iwwer 80 Leit haten entweder online oder an der Diddelenger Gemeng zesummefonnt, fir der renomméierter Autorin Tupoka Ogette nozelauschteren. Déi studéiert Afrikanistin a Wirtschaftswëssenschaftlerin huet mat "exit racism" e Buch erausginn, wat ureegt, fir iwwer déi eege Rassismen ze reflektéieren.

Dernière mise à jour